Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienie lub poparzenie. Zawsze utrzymuj równowagę i używaj piły łańcuchowej stojąc na stałej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

System kontroli PIF rozpoznaje gdy ktoś oddycha zbyt szybko i pomaga pacjentom nauczyć się prawidłowej techniki oddychania. Jest to ważne, by oddychać powoli, jeśli lek ma być z sukcesem przetransportowany przez gardło do płuc. Dlatego nie należy spryskiwać kompresora ani kabla sieciowego żadnymi cieczami.

Jeśli do wnętrza kompresora dostanie się ciecz, nie należy go w żadnym wypadku używać. Przed ponownym użyciem kompresora należy koniecznie skontaktować się z serwisem technicznym. W celu wyczyszczenia nebulizatora, wężyka przyłączeniowego i akcesoriów należy przestrzegać wskazówek zawartych w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Ponadto filtr należy kontrolować w regularnych odstępach czasu co 10 inhalacji. Jeśli filtr jest zabrudzony szare i brązowe przebarwienia lub zapchany, należy go wymienić.

Napełnianie chłodziwa-instalacja-AD

Filtr należy wymienić również w przypadku jego zamoczenia. Filtra nie można czyścić, a następnie ponownie używać! W celu wymiany filtra należy postępować w następujący sposób: — Wykręcić uchwyt filtra z kompresora za pomoc pasującej monety. Może być ona używana wyłącznie przez osoby dorosłe.

Są one zaprojektowane do pracy z akumulatorem litowo-jonowym typu, lub Akumulatory mogą być ładowane jedynie z użyciem ładowarki typu Używanie tych produktów w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

Model T nie zawiera akumulatora ani ładowarki. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała.

Może być ona używana wyłącznie przez osoby dorosłe. Są one zaprojektowane do pracy z akumulatorem litowo-jonowym typu, lub Akumulatory mogą być ładowane jedynie z użyciem ładowarki typu

Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie. Odwiedź www. Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro.

Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu.

 • Первый - это отсутствие четких определений, что невероятно увеличивает объем словаря.
 • Zapalenie stawow palec rece receptur ludowych
 • Как по-твоему.
 • Leczenie stawow bez doswiadczenia
 • Между партиями Николь и Синий Доктор обычно оживленно беседовали.
 • Нас, октопауков, от рождения приучают скрывать эмоции, как вы их зовете.
 • Urazy zlamanie Loche
 • Мы стоим рядом с замкнутой областью, где обитают Майкл, Симона и их семья, - проговорил Орел.

Zapisz je w przewidzianym na to miejscu. Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR jeśli występuje na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

Rysunek 1 Położenie numeru modelu i numeru seryjnego.

Leczenie bolu biodra Problem z stawem na ramie

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym Rysunek 2który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności. Rysunek 2 Symbol ostrzegawczy W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji.

Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi. W razie potrzeby uzyskania pomocy przed oddaniem tego produktu zapraszamy do odwiedzenia strony www.

Bezpieczeństwo Ostrzeżenie Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Zachowaj wszelkie ostrzeżenia i instrukcje do użycia w przyszłości. Bezpieczeństwo na obszarze wykonywania pracy Utrzymuj porządek na obszarze roboczym i dbaj, aby był on dobrze oświetlony. Zabałaganione lub słabo oświetlone miejsca zwiększają ryzyko wypadków. Nie użytkuj narzędzi elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Narzędzia elektryczne generują iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów. Podczas pracy z użyciem narzędzia elektrycznego pilnuj, aby dzieci i osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. Bezpieczeństwo osobiste Podczas pracy z użyciem narzędzia elektrycznego bądź czujny, zwracaj uwagę na to co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem.

Interactive Manual

Nie używaj narzędzia elektrycznego gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi podczas pracy z narzędziem elektrycznym może doprowadzić do wypadku z poważnymi obrażeniami ciała.

 • Но ваше общество - по крайней мере насколько я его знаю - как будто не понимает фундаментального противоречия между свободой личности и общественным благосостоянием.
 • Srodki do wzmacniania wiazek i stawow
 • "Как могут они знать.
 • Trzymaj stawy palcow i stop
 • Арчи, Элли и Эпонина уместились втроем на одном из них и еще какой-то веревкой привязали к его боку шестиугольную картину.
 • Эти слова обеспокоили Ричарда и Николь, однако они предпочли не выказывать свою озабоченность публично.
 • Balzam dla kosci i stawow
 • Ну уж этого нельзя сказать наверняка, - негромко проговорил Ричард.

Korzystaj ze sprzętu ochrony osobistej. Zawsze chroń wzrok.

Inhalator - sprężarka powietrzna PARI BOY SX z nebulizatorem (kod NFZ - P.104 )

Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, bezpieczne obuwie z podeszwą przeciwpoślizgową, sztywny kask lub ochronniki słuchu używane w odpowiednich warunkach ograniczają ryzyko obrażeń ciała. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu.

Zapalenie stawow u osob starszych Bol w stawie na ramie z ostrym reka ruchowa

Przenoszenie narzędzi elektrycznych z palcem na włączniku lub podłączenie do zasilania urządzeń, których włącznik znajduje się w położeniu włączonym może doprowadzić do wypadków. Przed włączeniem narzędzia elektrycznego odłącz wszelkie klucze i narzędzia używane do regulacji. Klucz lub narzędzie podłączone do obracającego się elementu narzędzia elektrycznego może doprowadzić do obrażeń ciała. Nie sięgaj zbyt daleko narzędziem. Zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę.

Pozwoli to lepiej zapanować nad narzędziem elektrycznym w niespodziewanych sytuacjach. Noś odpowiednią odzież. Nie używaj luźnej odzieży ani biżuterii. Pilnuj, aby włosy, odzież i rękawice nie dostały się do części ruchomych. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.

Jeżeli urządzenia są wyposażone w złącza do odciągu lub zbierania pyłu, dopilnuj ich prawidłowego podłączenia i używania we właściwy sposób.

Baden-Baden Leczenie stawow Zapalenie stawow kosci udowej

Skorzystanie z możliwości zbierania pyłu pozwala ograniczyć stwarzane przez pył zagrożenia. Używanie i dbanie o narzędzie elektryczne Nie używaj narzędzia elektrycznego na siłę. Użyj odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego zastosowania.

Apple iPhone 8 Plus Unboxing \u0026 New Features (Space Grey)

Właściwie dobrane narzędzie elektryczne wykona zadanie lepiej i bezpieczniej z prędkością, do której zostało zaprojektowane. Nie używaj narzędzia elektrycznego, jeżeli nie daje się ono włączyć i wyłączyć za pomocą wyłącznika. Każde narzędzie elektryczne, którego nie da się kontrolować za pomocą wyłącznika stwarza zagrożenie i należy je oddać do naprawy.

Taki środek zapobiegawczy może zmniejszyć ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego.

Mogą z niego korzystać osoby od 4 roku życia. Należy upewnić się, że napięcie sieciowe w danym miejscu jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej kompresora. Kompresora można używać tylko wtedy, gdy wszystkie części są nienaruszone.

Przechowuj nieużywane narzędzia elektryczne poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj na używanie narzędzia elektrycznego osobom z nim nieobeznanym lub które nie zapoznały się z instrukcjami jego obsługi. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach niewyszkolonych użytkowników. Utrzymuj narzędzia elektryczne w dobrym stanie. Sprawdź, czy ruchome elementy są właściwie ustawione i czy nie blokują się, zwróć uwagę na uszkodzone elementy lub inny ich stan mogący mieć wpływ na działanie narzędzia elektrycznego.

W razie uszkodzenia oddaj urządzenie elektryczne do naprawy przed kontynuowaniem jego użytkowania.

Skontaktuj się z nami

Wiele wypadków jest spowodowanych przez narzędzia elektryczne w kiepskim stanie technicznym. Pilnuj, aby narzędzia do cięcia były ostre i czyste. Właściwie utrzymywane narzędzia tnące o naostrzonych krawędziach tnących mają mniejsze szanse zablokowania się i są łatwiejsze do kontrolowania. Używaj narzędzi elektrycznych, akcesoriów i elementów tnących itp.

Używanie narzędzi elektrycznych do czynności innych niż te, do których są przeznaczone może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Używanie i dbanie o narzędzie akumulatorowe Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki wskazanej przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatorów może przy użyciu z innym rodzajem akumulatora stwarzać ryzyko wywołania pożaru.

Używaj narzędzi elektrycznych tylko z przeznaczonymi do nich akumulatorami.