W kamerze termowizyjnej stosowano promieniowanie podczerwone, które jest promieniowaniem elektromagnetycznym o zakresie fal od 0. Latkowski J. The effect of lateral electrical surface stimulation LESS on motor end-plates in an animals model of experimental scoliosis.

Ireneusza M. Kowalskiego dotyczą szeroko pojmowanej rehabilitacji medycznej, obejmującej swoim zakresem kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Prężnie rozwijający się zespół badawczy koncentruje swoją uwagę zwłaszcza na zagadnieniach szczegółowych w zakresie: - nowoczesnych i tradycyjnych metodach leczenia i diagnostyki schorzeń narządów ruchu, a zwłaszcza skoliozy idiopatycznej, - postępowaniu rehabilitacyjnym i leczeniu ortopedycznym deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży, - rehabilitacji seniorów, -praktycznym i teoretycznym oraz doświadczalnym zastosowaniu elektrostymulacji LESS w leczeniu niskostopniowej skoliozy idiopatycznej, - profilaktyce wad postawy, - rehabilitacji neurologicznej, chirurgicznej i ortopedycznej.

Badaniami z zakresu Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu kieruje dr hab. Janusz Płomiński, prof. Prowadzone badania dotyczą: Analizy przyczyn i powikłań obluzowań wszczepów metalowych u chorych leczonych z powodu złamań i zmian zwyrodnieniowych dużych stawów.

Oceny balansu strzałkowego u chorych leczonych Masc do leczenia wybuchu stawu barku powodu zmian zwyrodnieniowych i złamań kręgosłupa. Balansu strzałkowego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych i kolanowych. Zaburzeń seksualne u chorych leczonych z powodu złamań miednicy. Analizy czynników ryzyka zakażeń pooperacyjnych u chorych po protezoplastyce dużych stawów.

Roli witaminy D3 w procesie obluzowań protez stawów kolanowych i biodrowych. Prace badawcze I. Wykonane zadania badawcze Wprowadzenie nowej — skróconej metody LESS boczna elektryczna powierzchniowa stymulacja do leczenia skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży. Wywołanie eksperymentalnej skoliozy u królików metodą MILT Traktowanie stawow stosowaną w leczeniu skoliozy idiopatycznej dzieci i młodzieży oraz jej doświadczalna korekcja. Opracowanie modyfikacji MILT Traktowanie stawow w leczeniu skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży.

Opracowanie schematu rehabilitacji w leczeniu kompresyjnych złamań kręgosłupa w wieku rozwojowym. Opracowania zasad rehabilitacji szpitalnej w wieku rozwojowym.

Clinical Research News

Aktualne zadania badawcze Przygotowanie analizy przydatności nowoczesnych i tradycyjnych urządzeń pomiarowych w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia zachowawczego deformacji kręgosłupa. Prace środowiskowe. Prace elektrochemiczne i elektrotechniczne. Porównanie przydatności zaawansowanych oraz tradycyjnych metod oceny postawy i funkcji układu ruchu. Analiza przyczyn i powikłań obluzowań wszczepów metalowych u chorych leczonych z powodu złamań i zmian zwyrodnieniowych dużych stawów.

Ocena balansu strzałkowego u chorych leczonych z powodu zmian zwyrodnieniowych i złamań kręgosłupa. Balans strzałkowy u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych i kolanowych. Zaburzenia seksualne u chorych leczonych z Sruby w stawach calego ciala złamań miednicy.

Jesteś tutaj

Analiza czynników ryzyka zakażeń pooperacyjnych u chorych po protezoplastyce dużych stawów. Rola witaminy D3 w procesie obluzowań protez stawów kolanowych i biodrowych. W wyniku obserwacji klinicznych powstała praca analizująca wpływ nowej 2 godzinnej stymulacji LESS na statykę kręgosłupa we wczesnych okresach rozwoju s. Tematem sumarycznej analizy wpływu LESS jako metody wspomagającej w leczeniu zachowawczym niskostopniowej s.

Dowiedziono w nich, iż elektrostymulacja LESS jest efektywna w przedziale kątowym od 11º do 30º według Cobba w leczeniu zachowawczym s. Zagadnienia te przedstawiono w artykułach MILT Traktowanie stawow Kowalski I. Short - duration electrostimulation in the treatment of idiopathic scoliosis. Kowalski I. Experimental and clinical premises for shortening the period of electrical stimulation in the treatment of idiopathic scoliosis.

Zapobieganie i leczenie zapalenia stawow Jak wspolne stawy

Application of electrical stimulation in rehabilitation. Badania charakterystyki elektrostymulacji LESS i jej wpływu na wielkość skrzywienia kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej. Praktyczne zastosowanie elektrostymulacji LESS w leczeniu niskostopniowej skoliozy idiopatycznej. The MILT Traktowanie stawow of lateral electrical surface stimulation LESS on spinal deformity in idiopathic scoliossis. Teoretyczne przesłanki elektrostymulacji LESS w leczeniu niskostopniowej skoliozy idiopatycznej.

KIERUNKI BADAŃ | Katedra Rehabilitacji i Ortopedii Wydział Lekarski

Elektrostymulacja w skoliozach. Metoda LESS. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych.

Bauer A. III, Wydaw. Markmed Rehabilitacja s. Wrocław: Wywołanie eksperymentalnej skoliozy u królików metodą LESS stosowaną w leczeniu skoliozy idiopatycznej dzieci i młodzieży oraz jej doświadczalna korekcja W świetle sprzecznych informacji dostępnych w piśmiennictwie z lat siedemdziesiątych i połowy osiemdziesiątych XX wieku, mówiących o zasadności i efektywności elektrostymulacji LESS a następnie negowania jej wpływu na zmianę statyki kręgosłupa w latach dziewięćdziesiątych, podjęto próbę wykonania własnego eksperymentu na modelu zwierzęcym.

Stymulowano stronę lewą części piersiowej kręgosłupa zwierząt. Uzyskano eksperymentalną prawostronną, trwałą deformację kręgosłupa średnio 31o — 32o według Cobba, niezależnie od czasu codziennej ekspozycji na stymulację. Dowiedziono również, iż dotychczas stosowana 9 godzinna metoda LESS w leczeniu skoliozy idiopatycznej u dzieci, w modelu zwierzęcym powoduje powstawanie zmian wstecznych w mięśniach przykręgosłupowych w postaci zaniku, zwyrodnienia a nawet ognisk martwicy włókien mięśniowych.

Zagadnienia te przedstawiono w pracy: 1.

Z jazdy na rowerze boli stawow, ktore moga byc Kotek obrzek Sustar

Experimental scoliosis in the course of unilateral surface electrostimulation of the paravertebral muscles in rabbits: effects according to stimulation period. Spine J. Tematy te zostały przedstawione w artykułach: Kowalski I. Some disturbances in course of experimental short-timed electrostimulation.

Jak dlugo stawy sa wysiewane Kalcynowac w obrobce ramienia

Disorders in course of experimental long-timed electrostimulation. Assessment of histoenzymatic responses of paraspinal muscles to an experimental short-timed electrostimulation. Eurorehab, 12 1 : Szarek J. Pathomorphological pattern of paravertebral muscles of rabbits after long-term experimental electrostimulation. Pathomorfological characteristic of supraspinal muscles in rabbits after short - term electrostimulation.

Ultastructural features of supraspinal muscles in rabbits after long — term transcutaneus lateral electrical surface stimulation LESS. Folia Histochem.

Czy cytokiny mogą być używane jako marker aktywacji w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Udowodniono, iż w czasie krótkoterminowej LESS dochodzi do zwiększenia liczby połączeń nerwowo-mięśniowych w badaniach biochemicznych mięśni stabilizujących kręgosłup królika a pod wpływem LESS długoterminowego do zmniejszenia ich liczby. Tematykę eksperymentalną zaprezentowano na 23rd European Congress of Pathology w Helsinkach, Finlandia w roku. Zagadnienia te opublikowano w artykułach naukowych: Szarek J.

Effect of a short term lateral electrical surface stimulation of paravertebral muscles on body mass and morphology of the adrenal glands in MILT Traktowanie stawow. Pulawy, 54 4 : Wojtkiewicz J. The effect of lateral electrical surface stimulation LESS Fundusze ze stawu motor end-plates in an animals model of experimental scoliosis.

Opracowanie modyfikacji kinezyterapii w leczeniu skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży Rozpowszechniony jest pogląd, iż pierwotne przyczyny skoliozy idiopatycznej s.

Pojawiające się zmiany zanikowe i zwyrodnieniowe tkanki mięśniowej i łącznej, będące przyczynami przykurczów, są zazwyczaj zmianami wtórnymi w stosunku do uszkodzeń struktur nerwowych i nerwowo — mięśniowych. Problematyka kinezyterapii w leczeniu zachowawczym s. Dyskutowana jest jej efektywność w MILT Traktowanie stawow s. Nasza koncepcja kinezyterapii oparta jest o indywidualizowany program ćwiczeń czucia prawidłowej postawy ciała z jednoczesnym rozciąganiem przykurczonych mięśni - tzw.

Łączne ich zastosowanie tworzy zmodyfikowany program kinezyterapeutyczny oddziaływujący stymulująco na OUN. Zagadnienia leczenia zachowawczego s. UWM Olsztyn, wydanie 1 w roku, wydanie 2 w roku a także w podręcznikach zagranicznych: Kowalski I. Programmy reabilitacji pri defektach osanki, iskriwlienii pozwonocznika i deformacii taza w dietskom i podrostkowom wozrastie.

Pioniersk, Kaliningrad: Rehabilitation programmes for children and adolescents with bad posture, vertebral column curvatures and pelvis deformities.

Gorączka reumatyczna - skąd się bierze, jak sobie z nią radzić

Wady postawy. W: Rehabilitacja medyczna. Kwolek A. Wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. W: Medycyna rodzinna.

receptura do bolu stawu Cena Leczenie kciuki kciuka z ludowymi srodkami zaradczymi

Latkowski J. PZWL, Warszawa, PZWL, wyd. MILT Traktowanie stawow, Med. II, Wrocław, Problemy leczenia zachowawczego s. The establishment of international rehabilitation center for year-old children with disability. Opracowanie schematu rehabilitacji w leczeniu kompresyjnych złamań kręgosłupa w wieku rozwojowym Problem leczenia zachowawczego kompresyjnych złamań kręgosłupa k.

Brak spójnego programu rehabilitacyjno — ortopedycznego sprawia duże trudności w interpretacji teoretycznej jak również w praktyce klinicznej. Możliwość wyboru krańcowo różnych sposobów leczenia zachowawczego czynnego, biernego, lub czynnego z zastosowaniem ortozbrak konsekwencji w realizacji leczenia specjalistycznego, dowolność interpretacji czasu terapii oraz brak odniesienia do aspektów ogólnorozwojowych dzieci i młodzieży często czyni leczenie zachowawcze nieefektywnym.

Opracowano dwuetapowy model rehabilitacji w leczeniu mnogich k.

Lista tabletek z bolu w stawach Traktowanie Traktowania Strava

Model ten łączy elementy leczenia zachowawczego metodą Kempfa z okresowym zastosowaniem ortoz w postaci lekkich gorsetów ortopedycznych. Podzielony on został na dwa okresy ; pierwszy tzw. Etap szpitalny kończono stopniową pionizacją dziecka w gorsecie Jewetta.

Organiczna siarka lekarstwem na zapalenie stawów i kości - synpiria.pl

W etapie ambulatoryjnym kontynuowano rehabilitację ze stopniowym odstawianiem ortezy w 3 i 4 miesiącu po urazie. Przeprowadzone badania we współpracy z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji A. Zagadnienia te przedstawiłem na 8th Hungarian Magnesium Symposium w Hajduszoboszlo na Węgrzech w roku, a także w artykułach naukowych: Kowalski I. Kompresyjne złamania kręgosłupa wieku rozwojowego. Protasiewicz H. Kinezyterapia w kompresyjnym złamaniu kręgosłupa w wieku rozwojowym - własna modyfikacja ćwiczeń.

Compression fractures of the spine in children and adolescents. Compression fracture of the spine - Juvenile osteopeny. Eurorehab, 14 2 : Opracowanie zasad rehabilitacji szpitalnej w wieku rozwojowym Rehabilitacja szpitalna przedoperacyjna, pooperacyjna i pourazowa jest kliniczną formą leczenia usprawniającego, którego celem jest wytworzenie prawidłowego stereotypu statyczno — kinetycznego.